Občni zbor PD Gornja Radgona

Objavljeno: 26.02.2010 ob 20:10

V skladu s 17. členom Pravil Planinskega društva Gornja Radgona in na osnovi sklepa upravnega odbora društva sklicujemo 49. redni letni občni zbor Planinskega društva Gornja Radgona, ki bo v soboto, 13. 3. 2010, ob 16. uri v avli OŠ Gornja Radgona, Prežihova 1, Gornja Radgona s predlaganim dnevnim redom:

1. Otvoritev, pozdrav in sprejem dnevnega reda
2. Izvolitev organov občnega zbora:
• delovnega predsedstva,
• zapisnikarja,
• dva overitelja zapisnika,
• verifikacijske komisije.
3. Poročila:
• realizacija delovnega plana v letu 2009,
• realizacija finančnega poslovanja v letu 2009,
• poročilo nadzornega odbora,
• poročilo verifikacijske komisije.
4. Razprava o poročilih in sprejem poročil
5. Predlog delovnega in finančnega načrta za leto 2010
6. Članarina za leto 2010
7. Volitve nadomestnih članov UO in ČS
8. Pozdrav in razprave gostov
9. Podelitev priznanj in znakov akcije Mladi planinec
10. Razno

Prosimo vse člane društva in ostale vabljene, da se občnega zbora zanesljivo udeležite. V primeru nesklepčnosti občnega zbora ob sklicani uri, se na podlagi 18. člena Pravil PD, občni zbor preloži za 30 minut.

Na občnem zboru boste lahko poravnali članarino za tekoče leto, s seboj prinesite svojo člansko kartico zaradi vnosa vaših podatkov!

VLJUDNO VABLJENI!

Komentarji