Članarina 2019

OznakaOpisZnesek
Apolnoletne osebe - aktivni obiskovalci domačih in tujih gora
z največjim obsegom ugodnosti
56,00 EUR
A/dčlani A z družinskim popustom51,00 EUR
Bpolnoletne osebe - aktivni obiskovalci domačih in tujih gora
z osnovnim obsegom ugodnosti
26,00 EUR
B/dčlani B z družinskim popustom21,00 EUR
B1osebe starejše od 65 let - aktivni obiskovalci domačih in tujih gora
z osnovnim obsegom ugodnosti
19,50 EUR
S+Šsrednješolci in študentje do vključno 26. leta starosti17,00 EUR
S+Š/dčlani S+Š z družinskim popustom13,80 EUR
P+Opredšolski ali osnovnošolski otroci in mladosniki 7,00 EUR
P+O/dčlani P+O z družinskim popustom 5,60 EUR
INoseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana), z omejenim obsegom ugodnosti 8,00 EUR
IN/doseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana), z omejenim obsegom ugodnosti z družinskim popustom 6,60 EUR

Družinski popust se prizna v primeru, če se plačilo izvede skupaj za vse ČLANE PD iz družine. Družinski popust se lahko uveljavlja, če sta iz ene družine vsaj dva člana – vsaj en odrasel in en otrok (B in P+O ali B in S+Š).

V skladu z Zakonom o društvih in Pravili Planinskega društva Gornja Radgona morajo vsi, ki se želijo včlaniti, izpolniti pristopno izjavo. Za mlajše od 7. leta starosti pristopno izjavo podpiše njegov zakoniti zastopnik, od otrokovega 7. leta do dopolnjenega mladoletnikovega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

ZAČETEK ZAVAROVALNEGA KRITJA
Društvo vnaša člane sproti v sistem Naveza. Zavarovalno kritje za posameznega člana in storitev 24 urne asistence za organizacijo reševanja v tujini ter zdravstvene asistence za tujino se aktivira ob 24:00 naslednjega dne, ko je bila plačana članarina.

KORISTNE POVEZAVE

Članarina Planinske zveze Slovenije

Zavarovanje članov PZS