Članarina 2020

OznakaOpisZnesek
Apolnoletne osebe - aktivni obiskovalci domačih in tujih gora
z največjim obsegom ugodnosti
60,00 EUR
A/dčlani A z družinskim popustom54,60 EUR
Bpolnoletne osebe - aktivni obiskovalci domačih in tujih gora
z osnovnim obsegom ugodnosti
28,00 EUR
B/dčlani B z družinskim popustom22,60 EUR
B1osebe starejše od 65 let - aktivni obiskovalci domačih in tujih gora
z osnovnim obsegom ugodnosti
21,00 EUR
S+Šsrednješolci in študentje do vključno 26. leta starosti18,50 EUR
S+Š/dčlani S+Š z družinskim popustom15,00 EUR
P+Opredšolski ali osnovnošolski otroci in mladosniki 8,00 EUR
P+O/dčlani P+O z družinskim popustom6,40 EUR
INoseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana), z omejenim obsegom ugodnosti 8,00 EUR
IN/doseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana), z omejenim obsegom ugodnosti z družinskim popustom 6,40 EUR

Družinski popust se prizna v primeru, če se plačilo izvede skupaj za vse ČLANE PD iz družine. Družinski popust se lahko uveljavlja, če sta iz ene družine vsaj dva člana – vsaj en odrasel in en otrok (B in P+O ali B in S+Š).

V skladu z Zakonom o društvih in Pravili Planinskega društva Gornja Radgona morajo vsi, ki se želijo včlaniti, izpolniti pristopno izjavo. Za mlajše od 7. leta starosti pristopno izjavo podpiše njegov zakoniti zastopnik, od otrokovega 7. leta do dopolnjenega mladoletnikovega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

ZAČETEK ZAVAROVALNEGA KRITJA
Društvo vnaša člane sproti v sistem Naveza. Zavarovalno kritje za posameznega člana in storitev 24 urne asistence za organizacijo reševanja v tujini ter zdravstvene asistence za tujino se aktivira ob 24:00 naslednjega dne, ko je bila plačana članarina.

Povzetek novosti članarine za leto 2020

  • Spremembe višine članarin.
  • Prilagoditev članskega zavarovanja (A članarina ima zaradi izrazito slabega škodnega rezultata v preteklih letih zavarovalno vsoto za smrt od leta 2020 10.000 € in 30.000 € za invalidnost. B, S+Š in P+O člani imajo združeno skupno zavarovalno vsoto 6.000 € za reševanje v tujih gorah in zdravstveno asistenco. S tem, so tudi ostale kategorije postale veliko ustreznejše za člane, ki obiskujejo evropska gorstva).
  • Prispevek 1 € za Sklad planinskih koč (razen P+O in IN članarine)
  • V primeru članstva v več društvih PZS, ni več potrebno poravnati dveh članarin v celoti
  • Ukinja se možnost včlanjevanja preko Selectbox darilnih kartic
  • Člansko zavarovanje bo v letu 2020 sklenjeno pri Generali zavarovalnici (ki je prevzela Zavarovalnico Adriatic Slovenica d. d.). Zavarovalne asistenčne storitve v tujini se še naprej izvajajo preko asistenčnega centra na telefonski številki +386 5 66 28 500.

KORISTNE POVEZAVE

https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=13

Zavarovanje članov PZS