Anketa

Objavljeno: 23.01.2023 ob 10:27

Objavljamo anketni vprašalnik o poznavanju prve pomoči pri višinski bolezni

študentke Neže Prušnik, študentke Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani, ki pod mentorstvom
doc. dr. Damjana Slabeta in somentorice asist. Eve Dolenc Šparovec pripravlja diplomsko
nalogo na temo višinske bolezni. Ugotoviti želi, kakšno je znanje alpinistov in planincev o
prvi pomoči ob pojavu višinske bolezni.
Prosim vas, da izpolnite anonimni anketni vprašalnik. S tem bi mi zelo pomagali pri zbiranju
podatkov. Za njegovo izpolnjevanje boste potrebovali približno 5 minut.

Prilagam spletni naslov ankete: https://1ka.arnes.si/a/6a4de685

Za sodelovanje se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem.
Lep pozdrav.
Neža Prušni

Komentarji