62. občni zbor PD Gornja Radgona

Objavljeno: 11.03.2023 ob 20:25

V skladu s 37. členom Pravil Planinskega društva Gornja Radgona in na osnovi sklepa upravnega odbora društva sklicujem 62. redni letni občni zbor Planinskega društva Gornja Radgona, ki bo v soboto, 18. 3. 2023, ob 17. uri v dvorani na Maistrovem trgu 2, Gornja Radgona.

Prosimo vse člane društva in ostale vabljene, da se občnega zbora zanesljivo udeležite. V primeru nesklepčnosti občnega zbora ob sklicani uri, se na podlagi 38. člena Pravil PD Gornja Radgona občni zbor preloži za 15 minut. Pred občnim zborom boste lahko v pisarni planinskega društva poravnali članarino za tekoče leto.

Vabljeni!

Predsednik planinskega društva:
Tonček Mlinarič

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev, pozdrav in sprejem dnevnega reda
2. Izvolitev organov občnega zbora:
     – delovnega predsedstva
     – zapisnikarja,
     – dva overitelja zapisnika,
     – verifikacijske komisije.

3. Poročila:
     – realizacija delovnega plana v letu 2022,
     – realizacija finančnega poslovanja v letu 2022,
     – poročilo nadzornega odbora,
     – poročilo verifikacijske komisije.
4. Razprava o poročilih in sprejem poročil
5. Predlog delovnega in finančnega načrta za leto 2023
6. Članarina za leto 2023
7. Podelitev priznanj
8. Pozdrav in razprave gostov ter članov PD
9. Razno

Vabilo na OZ 2023

Komentarji