Občni zbor 2022

V skladu s 37. členom Pravil Planinskega društva Gornja Radgona in na podlagi priporočil PZS
sklicujem 61. redni letni občni zbor Planinskega društva Gornja Radgona

korespondenčno,

ki bo v času od 17. 3. 2022 do 4. 4. 2022

Vse o delovanju društva v letu 2021 je v priloženih dokumentih:

Vabilo na OZ 2022
Poročilo o delovanju PD v letu 2021
Poročilo o poslovanju PD v letu 2021
Poročilo Nadzornega odbora za 2021

Glasovnica OZ 2022

 

Predsednik PD Gornja Radgona: Tonček Mlinarič