Vabilo na 58. redni letni občni zbor

Objavljeno: 10.02.2019 ob 06:03

V skladu s 37. členom Pravil Planinskega društva Gornja Radgona in na osnovi sklepa upravnega odbora društva sklicujem
57. redni letni občni zbor Planinskega društva Gornja Radgona, ki bo v soboto, 16. 2. 2019, ob 17. uri v dvorani na Maistrovem trgu 2, Gornja Radgona.

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev, pozdrav in sprejem dnevnega reda
2. Izvolitev organov občnega zbora:
• delovnega predsedstva,
• zapisnikarja,
• dva overitelja zapisnika,
• verifikacijske komisije.
3. Poročila:
• realizacija delovnega plana v letu 2018,
• realizacija finančnega poslovanja v letu 2018,
• poročilo nadzornega odbora,
• poročilo verifikacijske komisije.
4. Razprava o poročilih in sprejem poročil
5. Predlog delovnega in finančnega načrta za leto 2019
6. Članarina za leto 2019
7. Podelitev priznanj mladim planincem
8. Pozdrav in razprave gostov ter članov PD
9. Razno

Prosimo vse člane društva in ostale vabljene, da se občnega zbora zanesljivo udeležite. V primeru nesklepčnosti občnega zbora ob sklicani uri, se na podlagi 38. člena Pravil PD Gornja Radgona občni zbor preloži za 15 minut.

Pred občnim zborom boste lahko v pisarni planinskega društva poravnali članarino za tekoče leto.
VLJUDNO VABLJENI!

Predsednik Planinskega društva
Gornja Radgona:

Tonček Mlinarič

Komentarji