Organiziranost in organi

Člani organov za obdobje 2020-2023

Upravni odbor:
Predsednik:  Tonček Mlinarič, tel. 051 266 077
Jernej Utroša
Uroš Švagan
Matevž Zih
Rado Marhold
Danijel Prajndl
Metka Perdan
Denis Fras
Benjamin Bokan

Nadzorni odbor:
Predsednik: Štefan Žalodec
Denis Katan
Marjan Golja

Častno razsodišče:
Predsednik: Elica Koroševič
Anita Mlinarič
Ivanka Klemenčič

(Naslednje redne volitve organov društva so leta 2024)