Organiziranost in organi

Člani organov za obdobje 2016 – 2019

Upravni odbor:
Predsednik:  Tonček Mlinarič, tel. 051 266 077
Jernej Utroša
Uroš Švagan
Matevž Zih
Rado Marhold
Danijel Prajndl
Metka Perdan
Denis Fras

Nadzorni odbor:
Predsednik: Štefan Žalodec
Elica Koroševič
Marjan Golja

Častno razsodišče:
Predsednik: Ivan Bombek
Anita Mlinarič
Ivanka Klemenčič