Članarina 2024

OznakaOpisZnesek
Apolnoletne osebe - aktivni obiskovalci domačih in tujih gora
z največjim obsegom ugodnosti
68,00 EUR
A/dčlani A z družinskim popustom61,80 EUR
Bpolnoletne osebe - aktivni obiskovalci domačih in tujih gora
z osnovnim obsegom ugodnosti
32,00 EUR
B/dčlani B z družinskim popustom25,80 EUR
B1osebe starejše od 65 let - aktivni obiskovalci domačih in tujih gora
z osnovnim obsegom ugodnosti
24,00 EUR
B/ ičlani B s popustom za invalide25,80 EUR
S+Šsrednješolci in študentje do vključno 26. leta starosti21,00 EUR
S+Š/dčlani S+Š z družinskim popustom17,00 EUR
P+Opredšolski ali osnovnošolski otroci in mladosniki9,00 EUR
P+O/dčlani P+O z družinskim popustom7,20 EUR

Družinski popust se prizna v primeru, če se plačilo izvede skupaj za vse ČLANE PD iz družine istočasno. Družinski popust se lahko uveljavlja, če sta iz ene družine vsaj dva člana – vsaj en odrasel in en otrok (B in P+O ali B in S+Š).

V skladu z Zakonom o društvih in Pravili Planinskega društva Gornja Radgona morajo vsi, ki se želijo včlaniti, izpolniti pristopno izjavo. Za mlajše od 7. leta starosti pristopno izjavo podpiše njegov zakoniti zastopnik, od otrokovega 7. leta do dopolnjenega mladoletnikovega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

Članska izkaznica
Novi člani bodo izkaznice prejeli naknadno po pošti na navedeni naslov, predvidoma v roku 10 delovnih dni po vnosu podatkov v Navezo. Novi član mora s članarino poravnati tudi člansko izkaznico (2 €, DDV in poštnina vključeni).

Veljavnost zavarovalnega kritja
Zavarovalno kritje za posameznega člana začne veljati ob 24. uri istega dne, ko je o plačilu članarine obveščena zavarovalnica (registracija preko spleta ali vnos v informacijski sistem Naveza). Storitev 24-urne asistence za organizacijo reševanja v tujini ter zdravstvene asistence za tujino se aktivira ob 24. uri istega dne, ko so bili podatki o članu posredovani zavarovalnici do 11.00, v nasprotnem se asistenca aktivira najkasneje ob 24.uri naslednjega dne. 

Postopek uveljavljanja zavarovanja
Zavarovanje za stroške reševanja in stroške zdravljenja se izvaja po Splošnih pogojih za zdravstveno zavarovanje oseb v tujini z asistenco, in sicer na način, da se Splošni pogoji razširijo in vključujejo tudi stroške reševanja, ki so dejansko osnova in sprožilec upravičenosti do preostalih zavarovalnih kritij znotraj navedenih pogojev zavarovanja in do posebej dogovorjenih višin zavarovalnih vsot za člane PZS. Vsak član PZS ob plačilu članarine dobi kartonček z navedenimi zavarovalnimi vsotami in navodili za aktivacijo asistence v primeru reševanja v tujih gorah.

Zavarovanja, ki izhajajo iz članstva v PZS, skupaj z zavarovalnimi vsotami, so natančneje predstavljena na spletni strani zavarovanja.pzs.si

KORISTNE POVEZAVE

Vse o članarini 2024