60. Občni zbor Planinskega društva Gornja Radgona

Objavljeno: 29.04.2021 ob 17:06

V skladu s 37. členom Pravil Planinskega društva Gornja Radgona in 114. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 sklicujem 60. redni letni občni zbor Planinskega društva Gornja Radgona korespondenčno, ki bo v času od 27. 4. do 12. 5. 2021.

Predlog dnevnega reda:

 1. Izvolitev organov občnega zbora:
  delovnega predsedstva,
  zapisnikarja in overitelja zapisnika.
 2. Poročila:
  poročilo o delovanju društva v letu 2020,
  realizacija finančnega poslovanja v letu 2020,
  poročilo nadzornega odbora.
 3. Razprava o poročilih.
 4. Sprejem letnega poročila o delovanju in finančnem poslovanju.

Sklic zbora članov je objavljen na spletni strani društva. Na spletni strani je objavljeno tudi celotno gradivo. Odrasli člani društva s plačano članarino na dan 31. 12. 2020 dobijo gradivo in glasovnico po pošti v tiskani obliki. Člani delovnega predsedstva bodo istočasno komisija za štetje vrnjenih glasovnic. Razprava je možna do 10. 5. 2021. Vprašanja se lahko pošljejo na info@pdradgona.si.

Glasovanje bo potekalo po pošti, na priloženi kuverti je že naslov društva. Lahko pa se skenirana glasovnica pošlje po e-pošti. Rok za vrnitev glasovnic je 12. 5. 2021.

O poteku zbora članov se vodi zapisnik, iz katerega mora biti razvidno število poslanih in prispelih glasovnic. Sprejeti sklepi bodo objavljeni na spletni strani društva.

Predsednik Planinskega društva 
Gornja Radgona:

Tonček Mlinarič

Sklic 60. občnega zbora (gradivo)

Glasovnica OZ 2021

Komentarji